COVID-19: Państwa bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem

Szanowni Państwo,

chcemy, byście wiedzieli, że Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Podczas spotkania:

 • Na terenie obiektu w częściach wspólnych znajdują się standy z żelem antybakteryjnym. Prosimy o dezynfekcję rąk przed każdorazowym wejściem do obiektu.
 • Duża przestrzeń wewnątrz sali pozwala na zachowanie zalecanej odległości, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w obiekcie. Odległość między uczestnikami powinna być zgodna z podstawowymi zaleceniami GIS- u - aktualnie 1,5m. Prosimy Państwa o zachowanie tego dystansu szczególnie w trakcie trwania rejestracji uczestników oraz podczas wchodzenia/wychodzenia z sali wykładowej.
 • Rejestracja uczestników odbywa się bezdotykowo – organizator po sprawdzeniu tożsamości zaznacza osobiście Państwa obecność na liście uczestników.
 • Przerwa kawowa serwowana będzie każdemu uczestnikowi indywidualnie (nie będzie możliwa samoobsługa), lunch podawany będzie Państwu w lunchboxach umożliwiających spożycie posiłku w dowolnym, odosobnionym miejscu w Sali lub foyer.
 • Organizatorzy zostali odpowiednio przeszkoleni z procedur, zasad higieny i prewencji przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
 • Organizatorzy są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie pracowników do ich miejsc pracy.
 • W trosce o zdrowie wszystkich uczestników spotkania organizatorzy zobligowani są do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej.
 • Organizator zapewnia notesy oraz długopisy. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z dostępnych materiałów, uprzejmie prosimy o przyniesienie materiałów piśmienniczych ze sobą.
 • Każdy z uczestników będzie miał mierzoną temperaturę przed stanowiskiem rejestracji.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia KARTY INFORMACYJNEJ, którą otrzyma od organizatora. Karta powstała na potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas trwającej epidemii.
 • Prosimy o przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa oraz ust.